MARSS_future


General Chair
July 28 – Aug 01, 2025

West Lafayette, IN, USA

David J. Cappelleri
Purdue University, IN, USA

General Chairs
July, 2026

Hangzhou, China

Zhonghe Jin
Zhejiang University, China

Huiquan Wang
Zhejiang University, China