Steering Committee

Steering Committee
Ananthasuresh, G. K. (IN) Guix Noguera, Maria (ES)Popa, Dan (US)
Andreff, Nicolas (FR)Haliyo, Sinan (FR)Qasaimeh, Mohammad A. (AE)
Arai, Fumihito (JP) Huang, Han (AU)Régnier, Stéphane (FR)
Behkam, Bahareh (US)Iwata, Futoshi (JP)Sánchez, Samuel (ES)
Bolopion, Aude (FR)Kallio, Pasi (FI)Schmidt, Oliver (DE)
Boudaoud, Mokrane (FR)Lambert, Pierre (BE)Schürle, Simone (CH)
Cappelleri, David (US)Li, Tie (CN)Shirinzadeh, Bijan (AU)
Choi, Hongsoo (KR)Liu, Lianqing (CN)Sitti, Metin (DE)
Clévy, Cédric (FR)Liu, Xinyu (CA)Sun, Yu (CA)
Das, Sambeeta (US)Martel, Sylvain (CA)Susi, Toma (AT)
Diller, Eric (CA)Mastrangeli, Max (NL)Wang, Huiquan (CN)
Dong, Lixin (HK)Menciassi, Arianna (IT)Wang, Wenhui (CN)
Fan, Donglei (Emma) (US)Nomura, Shin-ichiro (JP)Yong, Yuen Kuan (AU)
Firebaugh, Samara (US)Pané i Vidal, Salvador (CH)Zhang, Li (HK)
Fischer, Peer (DE)Park, Jong-Oh (KR)Zhang, Xianmin (CN)
Gauthier, Michaël (FR)Pelrine, Ronald (US)Zhou, Quan (FI)