Steering Committee

Steering Committee
Ananthasuresh, G. K. (IN) Guix Noguera, Maria (ES)Qasaimeh, Mohammad A. (AE)
Andreff, Nicolas (FR)Haliyo, Sinan (FR)Régnier, Stéphane (FR)
Arai, Fumihito (JP) Huang, Han (AU)Sánchez, Samuel (ES)
Behkam, Bahareh (US)Iwata, Futoshi (JP)Schmidt, Oliver (DE)
Bolopion, Aude (FR)Kallio, Pasi (FI)Shirinzadeh, Bijan (AU)
Boudaoud, Mokrane (FR)Lambert, Pierre (BE)Sitti, Metin (DE)
Cappelleri, David (US)Li, Tie (CN)Sun, Yu (CA)
Choi, Hongsoo (KR)Liu, Lianqing (CN)Susi, Toma (AT)
Clévy, Cédric (FR)Liu, Xinyu (CA)Wang, Huiquan (CN)
Das, Sambeeta (US)Martel, Sylvain (CA)Wang, Wenhui (CN)
Diller, Eric (CA)Mastrangeli, Max (NL)Yong, Yuen Kuan (AU)
Dong, Lixin (HK)Menciassi, Arianna (IT)Zhang, Li (HK)
Fan, Donglei (Emma) (US)Nomura, Shin-ichiro (JP)Zhang, Xianmin (CN)
Firebaugh, Samara (US)Park, Jong-Oh (KR)Zhou, Quan (FI)
Fischer, Peer (DE)Pelrine, Ronald (US)
Gauthier, Michaël (FR)Popa, Dan (US)