Steering Committee

Steering Committee
Ananthasuresh, G. K. (IN) Ikuta, Koji (JP) Popa, Dan (US)
Andreff, Nicolas (FR) Iwata, Futoshi (JP) Régnier, Stéphane (FR)
Arai, Fumihito (JP) Kallio, Pasi (FI) Schmidt, Oliver (DE)
Cappelleri, David (US) Kumar, Vijay (US) Shirinzadeh, Bijan (AU)
Choi, Hongsoo (KR) Li, Tie (CN) Sitti, Metin (DE)
Desai, Jaydev (US) Liu, Lianqing (CN) Sun, Dong (HK)
Diller, Eric (CA) Liu, Xinyu (CA) Sun, Yu (CA)
Dong, Lixin (US) Martel, Sylvain (CA) Wang, Wenhui (CN)
Ferreira, Antoine (FR) Menciassi, Arianna (IT) Xie, Hui (CN)
Fischer, Peer (DE) Nelson, Bradley (CH) Yong, Yuen Kuan (AU)
Gauthier, Michaël (FR) Paprotny, Igor (US) Zhang, Li (HK)
Haliyo, Sinan (FR) Pelrine, Ronald (US) Zhang, Xianmin (CN)
Huang, Han (AU) Pister, Kristofer (US) Zhou, Quan (FI)